FJR-ordningen

Fjernvarmens Serviceordning

Fjernvarmens Serviceordning er et tilbud til alle fjernvarmeforbrugere om regelmæssigt at få et kvalitetssikret serviceeftersyn på fjernvarmeanlægget.
Det handler i bund- og grund om at spare penge og der kan være rigtigt meget at spare. Er du f.eks opmærksom på at din gulvvarme kan koste dig helt op til 30% ekstra på varmeregningen. Har du styr på sommerventilen? – Er din afkøling korrekt eller kan den blive bedere? Dette er kun et lille udpluk af ting som typisk koster mange penge på varmeregningen.
Kontakt os pr. mail eller telefon 70 30 27 27 og få lavet en serviceaftale. Kontrakten indeholder et hovedeftersyn hvor vi gennemgår og tester dine varme- og varmtvandsinstallationer. Derudover får du vejledning i den daglige drift og vedligeholdelse, og hvad du selv kan gøre for at spare på energien.

Endvidere undersøger vi om der er andre forhold i huset, såsom manglende isolering, som gør det svært at opnå en fornuftig varmeøkonomi. Hovedeftersynet følger vi op med et serviceeftersyn hvert andet år, hvor dit anlæg bliver justeret så det kører optimalt. Du får en rapport hvor det er beskrevet hvis der er fejl og mangler der bør rettes op. I rapporten kan du også læse forslag til energiforbedringer- og besparelser. Ordningen gælder for 6 år ad gangen og koster kr. xx,- pr. måned inkl. moms. 

Service Ordningen er din garanti for at:

  • sikre at du opnår den ønskede varmekomfort med mindst mulige energiforbrug
  • giver dig kvalificeret energirådgivning
  • foreslår nødvendige eller hensigtsmæsige forbedringer på varmeinstallationen
  • sikre at du får den bedst mulige vedligeholdelse af dit fjernvarmeanlæg
  • efterlever de skrappe kvalitetskrav der er fastlagt i Dansk Fjernvarme Ordning.

Du bliver automatisk “indkaldt” til de efterfølgende service eftersyn når du har tegnet en serviceaftale.

Der er lukket for kommentarer.